• ♥️ 任何消费现折 RM10 ♥️ 优惠在8月12号结束
icon-search
icon-search

【材料】 ・飲氧品-------------------------適量 ・雞腿---------------------------1支 ・黨蔘---------------------------適量 ・枸杞---------------------------適量 ・紅棗---------------------------6顆 ・薑-----------------------------適量 【做法】 1.將薑切片備用。 2.將雞腿、黨蔘、枸杞、薑片、紅棗及飲氧品一起放入水中燉煮約40分鐘。 3.燉煮至雞腿肉軟嫩即可起鍋。

Your cart is currently empty.
Continue shopping